Leverings- en retourvoorwaarden

LEVERINGS- EN RETOURVOORWAARDEN

1. Als u een elektronische bestelling plaatst via de website, wordt u geacht het informatiedocument en de algemene voorwaarden koop op afstand te hebben geaccepteerd.

2.Kopers zijn onderworpen aan de bepalingen van de nationale en internationale overeenkomsten en verdragen inzake de consumentenbescherming en overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van het product dat ze kopen.

3. Vrachtkosten, zijnde de verzendkosten van het product, zijn voor rekening van de kopers.

4. Elk gekocht product wordt geleverd aan de persoon en / of organisatie op het door de koper aangegeven adres, op voorwaarde dat het de wettelijke termijn van 30 dagen niet overschrijdt. Kopers kunnen het contract beëindigen als het product niet binnen deze periode wordt geleverd.

5. Het gekochte product moet volledig worden geleverd in overeenstemming met de kwalificaties die zijn gespecificeerd in de bestelling en met eventuele documenten zoals garantiecertificaat en gebruikershandleiding.

6. Indien het niet mogelijk is het gekochte product te leveren, dient de verkoper de koper hiervan binnen 3 dagen nadat hij hiervan op de hoogte is, schriftelijk op de hoogte te stellen. De totale prijs moet binnen 14 dagen aan de koper worden geretourneerd.

ALS HET GEKOCHTE PRODUCT NIET BETAALD WORDT:

7. Als de koper de prijs van het gekochte product niet betaalt of de betalingsopdracht bij de bank annuleert, eindigt de verplichting van de verkoper om het product te leveren.

AANKOPEN MET CREDITCARD/BANKGEGEVENS DOOR ONBEVOEGDE:

8. Nadat is vastgesteld dat het product is betaald op onrechtmatige wijze door onbevoegden en de prijs van het verkochte product na levering van het product niet aan de verkoper wordt betaald door de desbetreffende bank of financiële instelling, retourneert de koper het product waarop de overeenkomst betrekking heeft binnen 3 dagen aan de VERKOPER, waarbij de verzendkosten voor rekening van de verkoper zijn.

ALS HET PORDUCT NIET KAN WORDEN GELEVERD IN VERBAND MET ONVOORZIENE GEVALLEN:

9. Indien wegens onvoorziene gevallen door verkoper niet kan worden geleverd in de leveringsperiode, wordt de koper in kennis gesteld. De koper kan dan een verzoek indienen om de bestelling te annuleren, het product te vervangen door een soortgelijke of de levering uit te stellen totdat de belemmering verdwijnt. Als de koper de bestelling annuleert en indien hij de betaling contant heeft gedaan, wordt het bedrag binnen 14 dagen na de annulering contant betaald. Als de koper de betaling heeft gedaan met een creditcard of online bankieren en deze heeft geannuleerd, wordt het bedrag binnen 14 dagen na deze annulering terugbetaald aan de bank, maar het is mogelijk dat de bank deze binnen 2-3 weken naar de rekening van de ontvanger overmaakt.

VERPLICHTING VAN DE KOPER OM HET PRODUCT TE CONTROLEREN:

10. De koper zal de goederen / diensten waarop het contract betrekking heeft controleren voordat hij ze ontvangt, zoals op deuken, beschadigingen, defecten, kapotte en gescheurde verpakking etc. en dient dan in dat geval zulke goederen/diensten niet in ontvangst te nemen van het vrachtbedrijf. De geleverde goederen / diensten die in ontvangst worden genomen, worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. KOPER moet zorgvuldig hetgeleverde product beschermen. Als het herroepingsrecht wordt gebruikt, mogen de goederen / diensten niet worden gebruikt. Factuur moet worden teruggestuurd met het product.

HERROEPINGSRECHT:

11. KOPER kan binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het gekochte product aan de persoon / organisatie op het opgegeven adres, het herroepingsrecht van het contract gebruiken door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid en zonder opgaaf van redenen.

12. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERKOPER IN GEVAL VAN HERROEPING DOOR DE KOPER:

BEDRIJFSNAAM / TITEL: L B İÇ VE DIŞ TİCARET KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: EĞİTİM MAH. MURATPAŞA CAD. NURTAŞ IŞ MERKEZI NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 28 KADIKÖY/ İSTANBUL

E-mail: [email protected]

TEL: 0090 (212) 912 28 28

FAX: 0090 (212) 912 28 28

TERMIJN VAN HET HERROEPINGSRECHT:

13. Als de koper een dienst afneemt, begint deze periode van 14 dagen vanaf de datum waarop het contract is ondertekend. Indien de koper de dienst met goedkeuring is begonnen te gebruiken voordat het herroepingsrecht vervalt, kan het herroepingsrecht niet worden gebruikt.

14. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor de VERKOPER.

15. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, is het noodzakelijk om de VERKOPER binnen 14 (veertien) dagen per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte te stellen. Het product mag niet zijn gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de voorwaarden “Herroepingsrecht kan niet worden gebruikt met bepaalde producten”.

GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT:

16.3. De factuur van het product dat aan de persoon of de KOPER is geleverd, dient te worden geretourneerd. Als de factuur van het te retourneren product een bedrijf is, moet de factuur samen met de retourfactuur die door het bedrijf is afgegeven worden geretourneerd. Facturen die namens de bedrijven/instellingen worden opgesteld, zullen niet worden afgehandeld indien de TERUGBETALINGSFACTUUR niet is afgegeven.

17. Het volledige retourformulier moet samen met de complete en onbeschadigde doos en verpakking, eventuele standaardaccessoires geretourneerd worden.

RETOURVOORWAARDEN:

18. De VERKOPER is verplicht om het totale aankoopbedrag en eventueel documenten die de KOPER schuldig maken, aan de KOPER te retourneren binnen een periode van uiterlijk 10 dagen nadat de herroepingsmelding hem heeft bereikt en dient de verkoper de goederen binnen 20 dagen te retourneren.

19.Als de waarde van de goederen daalt als gevolg van een reden die voortvloeit uit het gedrag van de KOPER of als het retourneren onmogelijk wordt, is de KOPER aansprakelijk voor de schade van de verkoper en dient deze te vergoeden. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen veroorzaakt door het juiste gebruik van het product binnen de herroepingstermijn.

20. Als het door de VERKOPER gereguleerde aanbiedingsbedrag onder de limiet komt als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het in het kader van de aanbieding gebruikte kortingsbedrag geannuleerd.

PRODUCTEN BUITEN HERROEPINGSRECHT:

21. Goederen die op verzoek en volgens wensen van de koper zijn gemaakt, zoals ondergoed, badkleding en bikinikleding, make-upproducten, wegwerpproducten en producten met een risico op bederf of de mogelijkheid de vervaldatum te overschrijden, en producten die niet geschikt zijn voor retourneren wegens gezondheid en hygiëne waarvan de verpakking is geopend, producten die na levering worden gemengd met andere producten en producten die niet kunnen worden gescheiden door hun aard, goederen met betrekking tot tijdschriften zoals kranten en tijdschriften (andere dan in het kader van abonnementsovereenkomst), onmiddellijk uit te voeren diensten of immateriële goederen die aan de consument worden geleverd, evenals audio- of video-opnamen, boeken, digitale producten, softwareprogramma’s, gegevensregistratie- en gegevensopslagapparaten, computerverbruiksartikelen, waarvan de verpakkingen zijn geopend door de KOPER, is het niet mogelijk om deze te retourneren. Bovendien is het mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht met betrekking tot de diensten die reeds gebruikt worden met goedkeuring van de koper voordat de herroepingstermijn is overschreden.

22. Verpakkingen van producten zoals cosmeticaproducten en producten voor persoonlijke verzorging, ondergoedproducten, badkleding, bikini’s, boeken, gekopieerde software en programma’s, dvd, vcd, cd en cassettes en verbruiksartikelen voor briefpapier (toner, cartridge, lint, enz.) moeten ongeopend zijn en de producten moeten onbeschadigd en ongebruikt zijn.

BETALINGSVERZUIM EN JURIDISCHE RESULTATEN

23. KOPER verklaart en verbindt zich ertoe in het kader van de overeenkomst tussen de bank en de koper rente te betalen en aansprakelijk te zijn jegens de bank, indien de betaling in gebreke blijft door middel van een creditcard of online bankieren. In dat geval kan de bank een beroep doen op juridische middelen. De bank kan de procedurekosten die voortvloeien uit de in gebrekestellingvan de KOPER verhalen op de KOPER. KOPER stemt ermee in dat hij de schade en verlies als gevolg van het voorgaande zal vergoeden aan de VERKOPER.

BETALING EN LEVERING

24. Betalingen kunnen worden overgemaakt met het volgende IBAN nr.: TR300004600406036000081988 Akbank.

25. Op de webpagina kan de koper met creditcards of met online bankieren betalen en eventueel profiteren van betalen op termijn. Bij de online betalingen zal het bedrag geïncasseerd worden van de betreffende creditcard of bankrekening na de bestelling.

Antwoord
1
chat met ons
Hoi
Hoe kunnen we helpen